Găsește informația dorită

A N U N Ţ

сu privire la organizarea și desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcției de director al instituției de învățămînt extrașcolar -Școala Sportivă nr.2 din municipiul Cahul.

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcției de director…

Citește mai mult: A N U N Ţ сu privire la organizarea și desfăşurarea concursului privind ocuparea funcției de director al instituției de învățămînt extrașcolar – Școala Sportivă nr.2 din municipiul Cahul

A N U N Ţ

сu privire la organizarea și desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcției de director al instituției de învățămînt extrașcolar-
Școala de Muzică ,,Maria Cebotari” din municipiul Cahul


În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcției de…

Citește mai mult: CONCURS сu privire la organizarea și desfăşurarea concursului privind ocuparea funcției de director al instituției de învățămînt extrașcolar- Școala de Muzică ,,Maria Cebotari” din municipiul Cahul

A N U N Ţ

сu privire la inițierea organizării și desfăşurării concursului privind ocuparea
funcției de director al instituției de învățământ preșcolar din municipiul Cahul

        În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcției…

Citește mai mult: CONCURS сu privire la inițierea organizării și desfăşurării concursului privind ocuparea funcției de director al instituției de învățământ preșcolar din municipiul Cahul

 

 

A N U N Ţ

cu privire la prelungirea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante –

specialist (serviciul audit intern) în cadrul aparatului Primăriei municipiului Cahul

 

            În conformitate cu Regulamentul cu…

Citește mai mult: CONCURS pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de specialist (serviciul audit intern)

Cu privire la prelungirea procedurii de desfăşurare a concursului privind
ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-şef în cadrul Primăriei municipiului Cahul

         În conformitate cu prevederile pct.46 din Regulamentul cu privire la ocuparea
funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova…

Citește mai mult: INFORMAŢIE сu privire la prelungirea procedurii de desfăşurare a concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-şef în cadrul Primăriei municipiului Cahul