Găsește informația dorită

     Ordinea de zi

1 - Corelarea bugetului municipiului Cahul cu Legea bugetului de stat pentru anul 2022

2 - Utilizarea fondului de rezervă

3- Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale SA Apa Canal Cahul

4 - Cu privire la Hotarirea ANR SA Apa Canal Cahul

5 -  Ajustare tarif IM GCL

6- Cu privire la primirea transmiterea cu titlu gratuit autovehicule - autogunoiere mun.Iasi

7- Cu privire primirea transmiterea cu titlu gratuit automobile (ambulante)

8 - Cu privire la  iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică

9-  Aprobarea materialelor de delimitare şi înregistrarea patrimoniului proprietate a UAT Cahul

10 -  Cu privire la aprobarea şi înregistrarea materialelor de actualizare a bunului imobil proprietate publica domeniul privat

11- Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare

12- Cu privire la retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului

13 - Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru vînzarea cumpărarea a terenului

14- Transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casele individuale de locuit

15- Vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectului privat

16 - Despre completarea deciziei 

17- Cu privire la  abrogarea deciziei 

18 - Cu privire la aprobarea deocumentatiei PUD

19 -  Cu privire la aprobarea documentatiei PUD

20 - Cu privire la aprobarea documtatiei  PUD

21 - Cu privire la aprobarea documentatiei PUD

22 - Aprobarea planului PUD

23 - Cu privire la edificarea monument Jertfelor staliniste

24  - Cu privire la proiectarea și construcția  retelei de  telecomunicații

25- Cu privire la reamplasarea panourilor de reclamă

26 - Cu privire la demolarea constructiilor avariate de pe teritoriul Statiei de epurare SA Apă Canal Cahul

27 -  Modificare decizie comisie licitatie Frunze 61 mai 2022

28 - Aprobarea Acordului de cooperare între municipiul Cahul și Sectorul 6 al municipiului București din România

29 - Cu privire la aprobarea Programului SMART City Cahul

30 - Cu privire la aprobarea Planului Strategic local de integritate

31 - Cu privire la  transmiterea valorilor mobiliare cu titlu gratuit

32 - Stabilirea terenurilor sub pășuni şi aprobarea perioadei păşunatului -2022

33 - Repartizarea în folosinţă temporară pentru anul 2022 a suprafeţelor de păşuni şi fîneţe sub păşunat

34 - Acordarea scutirilor de plata pentru alimentatie in institutiile prescolare mun. Cahul

35- Raportul de activitate a Primariei mun.Cahul

36- Raport de activitate SA Apa Canal

37 - Cu privire la Raportul de activitate pentru anul 2021 a ÎM  GCL Cahul

38 - Cu privire la Raportul de activitate pentru anul 2021 a ÎM Cahul Piaţa Centrală

39 - Cu privire la Raportul de activitate pentru anul 2021 a IM CRDSL Cahul

40 - Examinarea Notificărilor Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat

41 - Cu privire la aprobarea regulamentului premiere sportivi în redactie noua

Link-uri Utile