Găsește informația dorită

1 - cu privire la încetarea mandatului

2 - cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2013 în prima lectură

3 - cu privire la aprobarea bugetului orăşenesc Cahul pentru anul 2013 în a doua lectură

anexa 3 - taxe locale

4 - cu privire la modificarea bugetului oraşului Cahul pentru anul 2012

5 - cu privire la Reţele termice

6 - cu privire la stabilirea cotelor la impozitul funciar, imobil şi pe proprietate  - 2013.

7 - cu privire laevaluarea secretarului

8 - cu privire la programul concediului

9 - сu privire la casarea mijloacelor fixe

10 - сu privire la casarea mijloacelor fixe - contoare de gaz

11 - cu privire la transmitera  apeductului pe str.A.Puşkin, or.Cahul

12 - сu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casă

13 - cu privire la transmiterea în proprietatea locatarilor locuinţelor din bl.l. de pe pr.Republicii, 22, terenul aferent bl.l.

14 - сu privire la atribuirea terenului în proprietate privată instituţiilor de cult

15 - cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a UAT

16 - сu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent construcţiei proprietate privată

17 – cu privire la modificări în decizia Consiliului orăşănesc Cahul nr.6-9-XXIV din 01.12.2011

18 - cu privire la proiectarea construcţiilor şi reconstrucţia şi demolarea diverselor obiecte

19 - сu privire la efectuarea schimbului de destinaţie a diverselor obiecte

20 – cu privire la modificări şi completări în deciziile COC

21 - сu privire la efectuarea reconstrucţiei  c.i.de l. cu proiectarea şi construcţia anexelor şi a construcţiilor accesorii

22 - сu privire la instalarea unui retranslator şi a unui local tehnic ÎM „Orange Moldova” SA

23 - сu privire demolarea porţiunii de gard a întreprinderii SA Făuraş

24 - cu privire  la anularea statutului

25 - cu privire la cererea prealabilă a avocatului Grigore Chiriacov nr.2016 din 11.10.2012

26 - cu privire la sesizarea Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat nr.534 din 07.11.2012

27 - cu privire la cererea prealabilă a avocatului Jovmir

28 - cu privire la sesizarea OT Cahul al Cancelariei de Stat nr.465 din 03.10.2012 – abrogarea

29 – cu privire la sesizarea OT Cahul al Cancelariei de Stat nr.487 din 16.10.2012 – abrogarea

30 - cu privire la propunerea de reorganizare a şcolii primare „V.Alecsandri” din or.Cahul în şcoală primară - grădiniţă .Alecsandri

Link-uri Utile