Găsește informația dorită

1. cu privire la activitatea Primăriei şi executarea bugetului pentru anul 2012

DAREA DE SEAMĂ despre activitatea primariei 2012

2. cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru anul 2013

3. cu privire la rectificarea bugetului oraşului Cahul pentru anul 2013

4. cu privire la rezultatele misiunii de audit la Primăria oraşului Cahul

5. cu privire la acordarea garanţiei pentru împrumut

6. сu privire la alocarea surselor financiare

7. cu privire la acordarea scutirilor de plată pentru alimentarea în instituţiile preşcolare şi instruirea în Şcoala de Arte „M.Cibotari”

8. cu privire la prelungirea termenului de acordare în folosinţă temporară a încăperilor Misiunii Sociale Diaconia Mitorpoliei Basarabiei

9. cu privire la transmiterea blocului locativ pe pr.Republicii, 22, la balanţa ACC nr.14-17

10. cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt

11. сu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de pe lîngă casă

12. сu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private

13. сu privire la atribuirea temporară a suprafaţei de teren pentru proiectarea şi construcţia apeductului magistral

14. сu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale.

15. cu privire la proiectarea, construcţia şi reconstrucţia diverselor obiecte

16. cu privire la proiectarea şi construcţia caselor individuale de locuit cu construcţii auxiliare

17. сu privire la efectuarea reconstrucţiei c.i.l. cu proiectarea şi construcţia anexelor şi a construcţiilor accesorii

18. cu privire la efectuarea schimbului de destinaţie a diverselor obiecte

19. cu privire la dispozitivele de publicitate

20. cu privire la instalarea garajului provizoriu

21. сu privire la proiectarea şi reconstrucţia reţelelor electrice pe teritoriul or.Cahul

22. cu privire la proiectarea şi construcţia traseului de canalizare pentru conectarea consumatorilor str.A.Tecuci şi str.A.Mateevici

23. сu privire la aprobarea variantei-propunere pentru proiectarea clădirii SEDP şi BEET în or.Cahul

24. Cu privire la reconstrucţia scenei pe Piaţa Horelor, or.Cahul

25. cu privire la efectuarea schimbului de destinaţie a edificiului fostei şcoli tehnologice B.P.Haşdeu

26. cu privire la completarea statutului ÎM Piaţa Centrală Cahul

27. сu privire la sesizarea OT Cahul al Cancelariei de Stat nr.27 din 16.01.2013

28. сu privire la sesizarea OT Cahul al Cancelariei de Stat nr.1304 din 12.02.2013

29. сu privire la cererea prealabilă a SRL TEHCOMPLOS-PETROL

30. cu privire la cererea prealabilă a avocatului Chiriacov Grigore

31. cu privire la notificarea şi rezilierea contractelor de deservire a rutelor urbane

Link-uri Utile