Găsește informația dorită

1 - Cu privire la aprobarea cotelor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

2 - Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2022 - prima lectură

3 - Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2022 - două  lectură

4 - Cu privire la implementarea proiectului Sistemul de iluminat stradal inteligent pentru Cahul

5 - Cu privire la alocarea surselor financiare

6 - Cu privire la infiinţarea instituţei publice

7 - Cun privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Organigramei Primăriei mun. Cahul

7.1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare Primăriei mun. Cahul

7.2 - Organigrama Primăriei mun. Cahul

8 - Cu privire la delegarea reprezentantului CMC în componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor de directori

9 - Cu privire la aprobarea regimului de lucru ale agenţilor economici în teritoriul municipiului Cahul

10 - Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică

11 - Cu privire la corectarea datelor titularilor deținătorilor b.i. (teren) situat în extravilanul s.Cotihana

12 - Cu privire la casarea şi defrişarea plantaţiilor perene

13 - Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

14 - Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casele individuale de locuit

15 - Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare şi înregistrarea patrimoniului proprietate a UAT Cahul

16 - Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor private

17 - Cu privire la aprobarea şi înregistrarea materialelor de actualizare a bunurilor imobile proprietate publică a UAT

18 - Despre introducerea unor modificări şi completări în deciziile Consiliului municipal Cahul

19 - Cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţie şi renovare a reţelelor electrice pe teritoriul mun.Cahul

20 - Cu privire la crearea pieţei agroalimentare pe teren privat

21 - Cu privire la aprobarea Regulamentului privind premierea şi stimularea performanţelor sportive

22 - Cu privire la acordul folosirii denumirii oficiale a unităţii administrativ-teritoriale

23 - Cu privire la programarea concediilor-2022

24 - Cu privire la modificări şi completări în componenţa comisiei administrative a municipiului Cahul

Link-uri Utile