Găsește informația dorită

1. Decizie 3/2(13/2) din 03.06.2021

Cu privire la majorarea bugetului municipiului Cahul pentru anul 2021.

2. Decizie 3/3(13/3) din 03.06.2021

Cu privire la utilizarea fondului de rezervă a municipiului Cahul

3. Decizie 3/4(13/4) din 03.06.2021

Cu privire la implementarea proiectului „Sustenabilitate, mobilitate și accesibilitate în regiunea transfrontalieră Cahul – Oancea – o mai bună infrastructură de transport” în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.

4. Decizie 3/5(13/5) din 03.06.2021

Despre introducerea unor modificări în deciziile Consiliului municipal Cahul

5. Decizie 3/6(13/6) din 03.06.2021

Cu privire la aprobarea Acordului de Asociere pentru Cooperarea Economică Teritorială Intercomunitară a localităților din regiunea-cheie Cahul

6. Decizie 3/7(13/7) din 03.06.2021

7. Decizie 3/8(13/8) din 03.06.2021

Cu privire la trecerea la balanţa Primăriei municipiului Cahul a unui bun imobil

8. Decizie 3/9(13/9) din 03.06.2021

Cu privire la introducerea unor modificări în Regulamentul de desfășurare a activității de comerț interior în municipiul Cahul, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.3/8(17/8)-XXV din 12.04.2017

9. Decizie 3/10(13/10) din 03.06.2021

Cu privire la aprobarea regimului de lucru al agenţilor economici în teritoriul municipiului Cahul

10. Decizie 3/11(13/11) din 03.06.2021

Cu privire la stabilirea terenurilor sub pășuni şi aprobarea perioadei păşunatului

11. Decizie 3/12(13/12) din 03.06.2021

Cu privire la repartizarea în folosinţă temporară pentru anul 2021 a suprafeţelor de păşuni şi fîneţe sub păşunat

12. Decizie 3/13(13/13) din 03.06.2021

Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică

13. Decizie 3/14(13/14) din 03.06.2021

Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cahul

14. Decizie 3/15(13/15) din 03.06.2021

Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casele individuale de locuit

15. Decizie 3/16(13/16) din 03.06.2021

Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectului privat

16. Decizie 3/17(13/17) din 03.06.2021

Cu privire la vînzarea-cumpărarea surplusului de teren de pe lîngă casa individuală de locuit

17. Decizie 3/18(13/18) din 03.06.2021

Cu privire la casarea şi defrişarea plantaţiilor perene

18. Decizie 3/19(13/19) din 03.06.2021

Despre introducerea unor modificări în deciziile Consiliului municipal Cahul

19. Decizie 3/20(13/20) din 03.06.2021

Cu privire la stingerea dreptului de arendă și folosință a patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cahul

20. Decizie 3/21(13/21) din 03.06.2021

Cu privire la aprobarea şi înregistrarea servitutei

21. Decizie 3/22(13/22) din 03.06.2021

Cu privire la radierea înscrierii dreptului de proprietate publică/privată a unităţii administrativ-teritoriale Cahul asupra bunului imobil

22. Decizie 3/23(13/23) din 03.06.2021

Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru vînzarea cumpărarea și darea în locaţiune a terenurilor

23. Decizie 3/24(13/24) din 03.06.2021

Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare şi înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cahul

24. Decizie 3/25(13/25) din 03.06.2021

Cu privire la aprobarea documentaţiei de urbanism

25. Decizie 3/26(13/26) din 03.06.2021

Cu privire la reconstrucţia, replanificarea, reutilarea şi schimbarea destinaţiei bunurilor imobile private

26. Decizie 3/27(13/27) din 03.06.2021

Cu privire la proiectarea şi construcția terasei sezoniere

27. Decizie 3/28(13/28) din 03.06.2021

Despre introducerea unor modificări și completări în decizia Consiliului municipal Cahul nr.1/25(11/25) din 04.032021 „Cu privire la reconstrucția, replanificarea, reutilarea și schimbarea destinației bunurilor imobile private”

28. Decizie 3/29(13/29) din 03.06.2021

Cu privire la constituirea şi funcţionarea Consiliului de siguranţă comunitară în unitatea administrativ-teritorială Cahul

29. Decizie 3/30(13/30) din 03.06.2021

Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT2-135 din 21.04.2021

30. Decizie 3/31(13/31) din 03.06.2021

Cu privire la examinarea notificărilor Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr.1304/OT2-134, nr.1304/OT2-136 şi nr.1304/OT2-137 din 21.04.2021

31. Decizie 3/32(13/32) din 03.06.2021

Cu privire la delegarea reprezentanților Consiliului municipal Cahul în componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori în instituţiile de învățămînt extrașcolar din mun.Cahul

32. Decizie 3/33(13/33) din 03.06.2021

Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului municipal Cahul în componenţa comisiei Direcției Generale Învăţămînt Cahul pentru organizarea şi desfăşurarea concursului la funcțiile vacante de directori în instituţiile de învăţămînt din mun.Cahul

33. Decizie 3/34(13/34) din 03.06.2021

Cu privire la crearea Unității de Implementare a Programului Național de dezvoltare a orașelor – poli de creștere în cadrul Primăriei municipiului Cahul

34. Decizie 3/35(13/35) din 03.06.2021

Cu privire la Raportul de activitate al Primăriei municipiului Cahul şi executarea bugetului pe anul 2020.

35. Decizie 3/36(3/13) din 03.06.2021

Cu privire la Raportul de activitate a Întreprinderii Municipale de Construcţie a Drumurilor şi Spaţiului Locativ Cahul pentru anul 2020

36. Decizie 3/37(13/37) din 03.06.2021

Cu privire la modificarea capitalului statutar al Întreprinderii Municipale Cahul „Piața Centrală”.

Link-uri Utile