Găsește informația dorită

1. Decizie 2/1(12/1) din 19.03.2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului de administraţie, Regulamentului Comisiei de cenzori şi a componenţei nominale a Consiliului de administraţie şi Comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale de Construcţie-Reparaţie a Drumurilor şi Spaţiul Locativ Cahul.


2. Decizie 2/2(12/2) din 19.03.2021

Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de administrator al Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul.


3. Decizie 2/3(12/3) din 19.03.2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului de administraţie, Regulamentului Comisiei de cenzori şi a componenţei nominale a Consiliului de administraţie şi Comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale „Piaţa Centrală” Cahul.

 

4. Decizie 2/4(12/4) din 19.03.2021

Cu privire la dizolvarea Întreprinderii Municipale „Biroul de proiectare pe lîngă arhitectul-şef al municipiului Cahul”.

 

5. Decizie 2/5(12/5) din 19.03.2021

Cu privire la acordarea scutirilor la taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători aprobată în bugetul municipiului Cahul pentru anul 2021.

 

6. Decizie 2/6(12/6) din 19.03.2021

Cu privire la acordarea scutirilor la plata unor taxe locale privind antreprenoriatul social.

 

7. Decizie 2/7(12/7) din 19.03.2021

Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a rețelelor exterioare de apeduct și de canalizare.

 

8. Decizie 2/8(12/8) din 19.03.2021

Despre introducerea unor completări în decizia Consiliului municipal Cahul nr.6/4(8/4) din 03.12.2020 „Cu privire la aprobarea Planului Multianual de Investiții Capitale”.

 

9. Decizie 2/9(19/9) din 19.03.2021

Cu privire la elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) al zonei Centru a municipiului Cahul.

 

10. Decizie 2/10(12/10) din 19.03.2021

Cu privire la proiectarea și executarea lucrărilor de reconstrucție a bunului imobil privat.

 

11. Decizie 2/11(12/11) din 19.03.2021

Cu privire la delegarea reprezentanţilor Consiliului municipal Cahul în componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor de directori în instituţiile de învăţămînt preşcolar din mun.Cahul.

 

12. Decizie 2/12(12/12) din 19.03.2021

Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului municipal Cahul în componenţa comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului la funcţia vacantă de director a instituţiei de învăţămînt Şcoala primară – grădiniţa „A.Donici” din mun.Cahul.

 

13. Decizie 2/13(12/13) din 19.03.2021

Cu privire la aprobarea programării concediilor de odihnă anuale ale persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi funcţionarilor publici de conducere din Aparatul Primăriei municipiului Cahul în anul 2021.

 

14. Decizie 2/14(12/14) din 19.03.2021

Cu privire la desfăşurarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale a secretarului Consiliului municipal Cahul.


15. Decizie 2/15(12/15) din 19.03.2021

Cu privire la defrişarea şi curăţirea arborilor.

 

16. Decizie 2/16(12/16) din 19.03.2021

Cu privire la radierea înscrierii dreptului de proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale Cahul asupra bunului imobil.

 

17. Decizie 2/17(12/17) din 19.03.2021

Cu privire la aprobarea şi înregistrarea servitutei

 

18. Decizie 2/18(12/18) din 19.03.2021

Cu privire la modificarea categoriei de destinație (modul de folosință) a terenului proprietate privată.

 

19. Decizie 2/19(12/19) din 19.03.2021

Cu privire la aprobarea și utilizarea mărcii (brand) regiunii Cahul.

 

20. Decizie 2/20(12/20) din 19.03.2021

Cu privire la actualizarea planului cadastral la proprietatea privată

 

21. Decizie 2/21(12/21) din 19.03.2021

Cu privire la primirea-transmiterea bunurilor, cu titlu gratuit.

 

22. Decizie 2/22(12/22) din 19.03.2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului de administraţie, Regulamentului Comisiei de cenzori şi a componenţei nominale a Consiliului de administraţie şi Comisiei de cenzori ale Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunal-Localtivă” Cahul.


 


  
 


   


 

Link-uri Utile