Găsește informația dorită

0 - ORDINEA DE ZI

1 - Despre introducerea unor modificări în decizia CMC nr.1.3 din 26.11.2019 - constituirea comisiilor CMC

2 - Cu privire la aprobarea membrilor în componenţa b.e. ale s.v. din mun.Cahul pentru desfăşurarea alegerilor preşedintelui RM - 2020

2.1 - componenţa b.e. ale s.v. din mun.Cahul - Alegerile Presedintelui RM - 2020 - anexă - format A-3

3 - Cu privire la acordarea scutirii la plata unor taxe locale aprobate în bugetul mun.Cahul pentru anul 2020

4 - Cu privire la renovarea apeductelor magistrale din municipiului Cahul

5 - Cu privire la transmiterea încăperilor în comodat

6 - Cu privire la introducerea unor modificări în actul de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a PMC - DCOC nr.3.17 din 06.04.2001

7 - Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică

8 - Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare şi înregistrarea patrimoniului proprietate a UAT Cahul

9 - Cu privire la aprobarea materialelor de stabilire şi constatare a hotarelor sectorului de teren şi înregistrarea bunului imobil

10 - Cu privire la scoaterea la licitaţie publică pentru vînzarea-cumpărarea și darea în locaţiune a terenurilor

11 - Despre introducerea completari in decizia COC nr.4.18 din 04.06.2020 - scoaterea terenurilor la licitaţie publică pentru v.c. și d.l.

12 - Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casele individuale de locuit

13 - Cu privire la casarea şi defrişarea plantaţiilor perene

14 - Cu privire la formarea bunului imobil prin separare

15 - Despre introducerea modificării în decizia Consiliului municipal Cahul nr.2.11 din 19.12.2019

16 - Cu privire la reparaţia acoperişului şi faţadei clădirii administrative ÎM GCL Cahul şi reparaţia drumului de acces spre poligonul de deşeuri

17 - Cu privire la proiectarea şi construcţia Autogării în mun.Cahul

18 - Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru proiectarea şi construcţia obiectului pe teren privat

19 - Cu privire la proiectarea şi construcţia obiectelor pe teren privat

20 - Cu privire la schimbarea destinaţiei bunului imobil privat

21 - Cu privire la reconstrucţia, replanificarea şi comasarea bunurilor imobile private

22 - Cu privire la tăierea şi curăţirea arborilor

23 - Cu privire la aprobarea programării concediilor de odihnă ale persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi funcţionarilor publici de conducere

24 - Cu privire la reluarea procesului educațional în instituțiile preșcolare din mun.Cahul

25 - Cu privire la înregistrarea patrimoniului proprietate a unităţii administrativ-teritoriale Cahul

Link-uri Utile