Găsește informația dorită

Primăria municipiului Cahul inițiază, începând cu data de 10.11.2017, procesul de consultare publică a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea regulilor de  întreținere a câinilor în raza municipiului Cahul”.

Scopul proiectului este reglementarea modalității de întreținere a câinilor șisoluționării problemei câinilor vagabonzi din municipiu.

         Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind descentralizarea administrativă”; Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”; Ordinul Ministerului Mediului și Amenajării Teritoriului nr.426 din 27.10.2000 „Cu privire la aprobarea Regulilor de întreținere a câinilor în localitățile Republicii Moldova”.

Recomandările și propunerile pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Cahul cu privire la aprobarea regulilor de întreținere a câinilor în raza municipiului Cahul, supus procesului de consultare publică, pot fi expediate până pe data de 25 noiembrie 2017:

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea regulilor de întreținere a câinilor în raza municipiului Cahul” este disponibil accesând linkul sau la sediul Primăriei municipiului Cahul, situat pe adresa Piața Independenței, 6 – bir.306.

Link-uri Utile