Găsește informația dorită

Primăria orașului Cahul iniţiază, începînd cu data de 04.04.2017, procesul de consultarea publică a proiectului de decizie „ Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerţ în municipiul Cahul.”

Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Cahul (în continuare “Regulament”) este elaborat în scopul creării unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în cadrul localității, precum și în vederea asigurării liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: în temeiul art.14 alin.(2) lit.q)din Legea R.Moldova nr.436 din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art.6 alin.(1) lit.n) şi alin.(5) din Legea R.Moldova nr.231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior”, în vederea stabilirii interdicţiilor şi cerinţelor privind desfăşurarea activităţii de comerţ în municipiul Cahul, în conformitate cu hotărîrea comisiei pentru autorizarea dreptului de comercializare şi activitatea în sfera alimentaţiei publice (procesul-verbal nr.14 din 08.12.2016).

Recomandările şi propunerile pe marginea proiectului deciziei Consiliului orășenesc Cahul „Cu privire a aprobarea Regulilor de întreţinere a animalelor şi păsărilor domestice pe teritoriul municipiului Cahul și localitățile din componența sa”.care va fi supus procesului de consultare  publicăpot fi expediate pînă pe data de 5 aprilie 2017

pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

la numărul de telefon: 0299 2 34 34

sau pe adresa: or. Cahul, Piața Independenței, 6


Link-uri Utile