Găsește informația dorită

1 - Donţu - Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a bunurilor imobile şi înregistrarea patrimoniului proprietate a UAT Cahul

2 - Culeva - corelarea bugetului municipiului Cahul cu Legea bugetului de stat pentru anul 2020

3 - Nistirenco - acordarea scutirilor de plata pentru alimentarea in institutiile prescolare si instruirea in scoala de arte M.Cibotari

4 - Donţu - Cu privire la aprobarea materialelor de stabilire şi constatare a hotarelor sectorului de teren şi înregistrarea bunului imobil

5 - Donţu - Cu privire la actualizarea şi modificarea planurilor cadastrale a terenurilor

6 - Donţu - Cu privire la transmiterea în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casele individuale de locuit

7 - Donţu - Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică

8 - Arsenii - Cu privire la aprobarea Studiilor de fundamentăre urbanistică pentru proiectarea şi construcţia diverselor obiecte - v-II

9 - Arsenii - Cu privire la reconstrucția cu replanificare şi schimbarea destinaţiei bunurilor imobile private

10 - Mîndru - Сu privire la aprobarea componenţei comisiei administrative a oraşului Cahul

11 - Radu - Cu privire la aprobarea componenţei comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate

12 - Radu - Cu privire la preluarea la balanţa Consiliului municipal Cahul a reţelelor exterioare de apeduct şi canalizare

Link-uri Utile