Găsește informația dorită

Primăria municipiului Cahul inițiază, începând cu data de 15.02.2018, procesul de consultare publică a proiectului de decizie cu privire la proiectarea şi construcţia obiectului comercial pe teren privat.

         Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare: în temeiul art.4 alin.(3) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(1) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Legii R.Moldova nr.163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie”, examinând demersul şi actele prezentate de către SRL „LINELLA”, luând în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul municipal Cahul.

Recomandările și propunerile pe marginea proiectului de decizie cu privire la proiectarea şi construcţia obiectului comercial pe teren privat , supus procesului de consultare publică, pot fi expediate până pe data de 25 februarie 2018, ora 1600:

-         la adresa electronică a Primăriei municipiului Cahul: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

-         la numerele de telefon: (0299)2-14-91;

-         sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 6.

Proiectul de decizie cu privire la proiectarea şi construcţia obiectului comercial pe teren privat este disponibil accesând linkul

Link-uri Utile