Găsește informația dorită

Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică prin Licitație Publică Deschisă privind
achiziționarea Serviciilor de consultanță în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare
cu apă și canalizare în minicipiul și raionul Cahul”.
Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21034858 pînă la data de
12.02.2021 ora 13.00
Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md