Găsește informația dorită

Primăria municipiului Cahul solicită oferte de preț pentru servicii de deservire lunară a semafoarelor de
pe teritoriul municipiului Cahul pentru anul 2021.
Ofertele se vor elabora pentru inspecțiile în curs (24/24 ore), întreținerea și deservirea tehnică
(măsurarea tensiunii, întreținerea semafoarelor pentru transport, pietoni, panourilor de control, etc) și
reparațiile curente ale semafoarelor. Menționăm că pe teritoriul municipiului Cahul sunt instalate
semafoare la 5 intersecții.
Ofertele se depun electronic pe adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau pe support de hîrtie la sediul
Primăriei municipiului Cahul, pînă la data de 22.01.2021.
Ofertele vor fi însoțite de următoarele documente:
- Certificatul de înregistrare al întreprinderii;
- Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice;
- Lista privind personalul necesar pentru implementarea contractului;
- Certificatele ce atestă dreptul persoanelor de a executa lucrări speciale (în domeniul
electricității);
- Rechizitele bancare
Pentru detalii suplimentare apelați la nr. de telefon 0299 2 19 49.