Găsește informația dorită

Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică prin Licitație Publică Deschisă privind
achiziționarea produselor lactate pentru anul 2021.
Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21031807 pînă la data de
23.12.2020 ora 15.00
Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Nr. 21031807

CONTRACT Nr. 11/AP 

CONTRACT Nr. 10/AP 

CONTRACT Nr. 9/AP