Găsește informația dorită

Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de valoare mică privind
achiziționarea serviciilor conexe de audit pentru ÎM GCL Cahul.
Ofertele se depun pe suport de hîrtie la sediul Primăriei municipiul Cahul (mun. Cahul str. Piața
Independenței nr. 6 et. 3 bir. 315, persoană responsabilă: Brînză Snejana) sau electronic la adresa:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pînă la data de 05.10.2020.
Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49.