Găsește informația dorită

Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică prin Cererea Ofertelor de Preț
privind achiziționarea Lucrărlor de reparative la Scoala de Arte Plastice, mun. Cahul.
- Lot nr. 1 Lucrări de reparatie a fațadei;
- Lot nr. 2 lucrări de reparative a veceurilor.
Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21029698 pînă la data de
03.11.2020 ora 10.00
Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md