Găsește informația dorită

În atenția operatorilor economici! 21029120

Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică de valoare mică privind
achiziționarea produselor alimentare pentru grădinițele de copii
Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21029120 pînă la data de
12.10.2020 ora 11.00
Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md