Găsește informația dorită

În atenția operatorilor economici! 21029089

Primăria municipiului Cahul a inițiat procedura de achiziție publică prin Licitație Publică Deschisă privind
achiziționarea Lucrărlor de reparație
- Lot nr. 1 Lucrări de reparatie a interiorului Palatul de Cultură ”N. Botgros” din mun. Cahul;
- Lot nr. 2 schimbarea ferestrelor la grădinița nr. 4 ”Zîmbetul”;
- Lot nr. 3 lucrări de fațadă, grădinița nr. 14 ”Spicușor”
Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21029089 pînă la data de
27.10.2020 ora 10.00
Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 0299 2 19 49 sau consultați site-ul achizitii.md